DEN HELDER - Hoe word je de gezondste gemeente van Nederland? Die vraag staat centraal in de gelijknamige bijeenkomst. Het draait niet alleen om sportclubs. Gezondheid is veel meer dan dat. Maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijven zijn ook nodig om de slag te slaan richting een gezondere samenleving. Om elkaar te vinden en dat doel te bereiken verzorgt Team Sportservice vanuit het Sportakkoord bijeenkomsten voor al deze partijen. Op maandag 22 november is de online bijeenkomst voor partijen uit Den Helder.

Allerlei organisaties die zich bezighouden met gezondheid kunnen aansluiten. Lydia van Noord van Team Sportservice: “Natuurlijk is de ‘sportclub van de toekomst’ een van de onderwerpen in deze bijeenkomst. Hoe ziet die eruit? Waar liggen kansen? Maar dat geldt ook voor andere partijen, zoals therapeuten, diëtisten, het onderwijs en het bedrijfsleven dat zich richt op gezondheid. Waar kunnen zij hun expertise inzetten om een veel gezondere samenleving te maken?”

Hoe te professionaliseren
Peter Sprenger leidt de gesprekken. Hij praat online met de deelnemers over de kansen die er zijn. Sprenger is voorzitter van de Nederlandse Volleybalbond en momenteel bezig om verenigingen te laten zien hoe ze zich kunnen professionaliseren.

Samen sta je sterker
Lydia van Noord licht de inhoud toe: “We hopen dat de deelnemers geïnspireerd worden door het verhaal van Peter en de succesverhalen die er al zijn uit de lokale Sportakkoorden. We zouden zo graag zien dat er meer samenwerkingen ontstaan met organisaties uit de omgeving. Want samen sta je zoveel sterker en kun je zoveel meer bereiken.”

Snelheid en een lach
Daarna gaat iedereen in groepen – zogenoemde breakout-rooms - uiteen en aan de slag met Start2Create, dat een heel andere manier van kijken naar oplossingen hanteert. Een soort omdenken. Interactie, snelheid, energie en lach staan garant voor deze manier om anders te denken.

Hulp met budget
“Het doel is om in elke gemeente duurzame netwerken te maken, die zelfstandig acties ondernemen en dat voor langere tijd kunnen volhouden. Ook willen we nog meer duidelijk maken dat Sportakkoorden er zijn om je te helpen. Niet alleen met informatie, maar ook met budget. Dat is nog te weinig duidelijk blijkbaar”, aldus de buurtsportcoach verenigingen.

Meer informatie
De bijeenkomst maandag 22 november begint om 17.45 uur en duurt tot 20.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden voor Den Helder kan op de site van het lokale Sportakkoord: https://bit.ly/3FEF5M9 Voor vragen: Lydia van Noord coordinator@sportakkoord-denhelder.nl.