DEN HELDER - De gemeente Den Helder heeft een groot duingebied. Hier zijn regelmatig branden voorgekomen die voor schade en gevaar hebben gezorgd. Een brandje in de duinen of in het bos kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden en kan heel onverwachts op de grond weer opduiken.

Voorkom natuurbrand: wat kun je doen?
- Rook liever niet in het natuurgebied. Doet u het toch, maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voordat u hem weggooit. Let op of er misschien een rookverbod geldt.
- Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken.
- Let op waar u de auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen.
- Parkeer niet op toegangswegen; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.

Wat kan ik doen als ik iets verdachts zie?
Soms is bij een natuurbrand sprake van brandstichting. Als u ziet dat er brand gesticht wordt, bel dan met 112. Heeft u een vermoeden dat er sprake kan zijn van brandstichting of vertrouwt u een situatie niet, bel dan met het niet-spoedeisende nummer van de politie, 0900-8844. Een reden om extra op te letten kan zijn als u personen buiten de paden ziet. Help mee als u een situatie niet vertrouwt en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken.

En als er toch brand in de natuur is?
- Blijf kalm.
- Bel 112 en geef je locatie door. De 112-meldkamer maakt ook gebruik van sms-verificatie.
- Probeer de brand niet zelf te blussen.
- Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt.
- Een veilige plaats bij een natuurbrand is de openbare weg of bebouwde kom.

Wat zijn de gevolgen van een brand voor de dieren in het gebied?
Een natuurbrand is schadelijk voor de fauna. Dieren als zandhagedissen, rugstreeppadden en jonge vogels in nesten gaan verloren. Grotere en snellere dieren kunnen vaak wel vluchten. Zo kunnen konijnen wegduiken in hun gangenstelsels. Maar na de brand is er geen dekking meer tegen roofvogels voor de konijnen. Bovendien is er dan voor hen en andere dieren in het gebied geen voedsel meer.

Wat doet de brandweer?
Om vuur geen kans te geven, werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recreatieonder- nemers en overheden. Bij het beheer van natuurgebieden wordt onder meer aandacht besteed aan een goede bereikbaarheid van risicovolle gebieden, aanwezigheid van bluswater, vluchtwegen en vluchtplannen en een mogelijke inzet van verkenningsvliegtuigen om beginnende branden op te sporen.

Welke fase geldt op dit moment?
Op www.natuurbrandrisico.nl is het actuele risico op een natuurbrand in onze regio te zien. Het risico wordt weergegeven in twee fases. Fase 1 is zoals altijd: wees voorzichtig met vuur in de natuur (normaal risico). Zodra een gebied in fase 2 zit (extra alert), vragen we inwoners en recreanten extra alert te zijn op het ontstaan van brand. Meld een brand zo snel mogelijk via het alarmnummer 112. Ook geldt in deze fase vaak een stookverbod.