DEN HELDER - De kade en beschoeiing van het Helders Kanaal is er slecht aan toe. Onderhoud is nodig. Maandag 7 juni starten de werkzaamheden. Eind van het jaar zijn de eerste drie delen klaar. Op een later moment volgen nog de twee laatste fasen.

In totaal wordt ongeveer een kilometer kade vervangen. Dat gebeurt vanaf het water. Verkeer zal hier weinig hinder van ondervinden. Ook in de nieuwe situatie komen er weer aanlegsteigers voor kleine plezierbootjes.

De drie gebieden die dit jaar een opknapbeurt krijgen zijn:
Gebied 1: het gedeelte langs de Spoorgracht vanaf de Vismarkt tot de Sluisdijkstraat
Gebied 2: het gebied langs de Keizersgracht richting het noorden tot de bocht bij de dijk
Gebied 3: het gebied langs de Molengracht vanaf de Bierstraat tot de Oosttraat (Mosterdbrug)

Aanwonenden krijgen tijdig bericht van de aannemer wanneer in de buurt van de woning gewerkt gaat worden. Ook booteigenaren krijgen ruim de tijd om hun plezierbootje tijdelijk ergens anders aan te meren.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Oosterhof Holman. De renovatie van de eerste drie fasen kost, inclusief alle voorbereidingen, ongeveer € 700.000.