DEN HELDER - De Koopvaardersschutsluis is een zeesluis die het Noordhollandsch Kanaal verbindt met onze Helderse haven, de Waddenzee en Noordzee. Het kanaal begint al in Amsterdam.


Veel werk en activiteit

Naast de pleziervaart is de Koopvaardersschutsluis heel belangrijk voor de Noord-Hollandse economie. Veel verschillende bedrijven gebruiken de sluis, zoals de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Ook Finco Fuel maakt dank­baar gebruik van de sluis. Dit bedrijf tankt de schepen af rondom het havengebied. Scheepbouwconcern Damen onder­houdt de schepen daarna weer. En dit is nog maar een greep van de bedrijven die afhankelijk zijn van de Koopvaarders­schutsluis en zo voor veel werk en bedrijvigheid zorgen.

Bacterie tastsluiswanden aan

De laatste jaren roesten de wanden van de sluis – die al sinds 1985 bestaat – langzaam weg. Een bac­terie is de boosdoener. Die eet als het ware het staal uit de wanden op, waardoor er gaten kunnen ontstaan. Daardoor is er een risico dat de sluis instort. Renovatie is dus noodzakelijk.

Een opknapbeurt onder water

Om de hinder van de renovatie zo klein mogelijk te houden werkt de aannemer met een methode waarbij de sluis open kan blijven tijdens de werkzaamheden. De huidige sluiswand blijft staan en daarachter komt een nieuwe betonmuur. Die vervangt de functie van de stalen muur die is aangetast door de bacterie. Op beton heeft de bac­terie geen grip. De methode die de aannemer gebruikt heet ‘jetgrouten’. Groot voordeel: deze werkzaamheden zijn mogelijk vanaf de kant.

Een duurzame methode

Bij de renovatie van de Koopvaardersschutsluis is extra aandacht voor duurzaamheid. Het ‘afval’ dat tijdens het werk overblijft, wordt namelijk als nieuwe grondstof gebruikt.

Meer lezen en zien?

Een fotoverhaal van &Holland maakt de grootscheepse renovatie van de Koopvaardersschutsluis duidelijk. Kijk op www.denhelder.nl/sluizen.