DEN HELDER - Den Helder wil graag een fietsvriendelijke gemeente zijn, met nette en veilige straten en voldoende ruimte om de fiets neer te zetten. Wees- en wrakfietsen (verlaten en/of kapot) zijn niet gewenst. Daarom is men e een opruimactie gestart in het stationsgebied en het centrum. Ook kijkt men naar verkeerd of gevaarlijk geplaatste (brom)fietsen.


Na een eerste waarschuwing heeft men nog de mogelijkheid om de fiets weg te halen. Dit mag alleen de eigenaar doen. Anders maakt iemand zich schuldig aan heling (illegaal bezit, koop of verkoop). Daarna halen wij de wees- en wrakfietsen weg.

Zo werkt de opruimactie

  1. Eerst krijgt de fiets een kaartje: geel (wrak) of groen (wees).
  2. Wrakfietsen krijgen na 3 dagen een rood kaartje. De eigenaar heeft dan nog een uur de tijd om de fiets weg te halen.
  3. Weesfietsen krijgen na 14 dagen een blauw kaartje. De eigenaar heeft dan nog 48 uur de tijd om de fiets weg te halen.
  4. We controleren meegenomen fietsen op heling.
  5. Meegenomen fietsen bewaren we in de fietsenbewaarplaats bij de gemeentewerf aan de Ambachtsweg 25.

Heeft u een vraag over (het ophalen van) een weggehaalde fiets? Neem dan contact op:

Telefoonnummer: 14 0223 (maandag tot en met vrijdag, 08.30 - 17.00 uur)

E-mailadres: fiets@denhelder.nl

Meer informatie vindt u op www.denhelder.nl/fiets