DEN HELDER - De opvanglocatie aan de Nieuweweg in Den Helder is bijna gereed voor de hernieuwde opvang van asielzoekers. Vanaf dinsdag 18 december worden de eerste asielzoekers verwacht.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil de voormalige gezinsopvanglocatie aan de Nieuweweg opnieuw in gebruik nemen, omdat er tijdelijk extra opvangplekken nodig zijn. Asielzoekers blijven namelijk langer in een opvang dan gedacht.

Tot ongeveer een jaar geleden werden hier door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ook al asielzoekers opgevangen. In het najaar van 2017 besloot het COA de gezinslocatie te sluiten in verband met verminderde instroom van asielzoekers. In de afgelopen maanden werd duidelijk dat het COA tijdelijk extra opvangplekken nodig heeft. Ook is de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, waardoor mensen langer in de opvang moeten verblijven.

Omwonenden hebben meer informatie via een brief gekregen. Ook staat er meer informatie op www.denhelder.nl/azc.