DEN HELDER - Het COA wil de voormalige gezinsopvanglocatie aan de nieuweweg opnieuw in gebruik nemen, voor het einde van het jaar 2018. Het COA heeft tijdelijk extra opvangplekken nodig omdat asielzoekers langer verblijven in de opvang. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen moeten langer wachten op een woning, door krapte op de woningmarkt. Daarnaast duurt de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, ook omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is gestegen.

Zowel gezinnen als alleenreizenden uit verschillende landen, worden opgevangen. Het wordt niet opnieuw een gezinslocatie (een gezinslocatie is een onderkomen voor uitgeprocedeerde gezinnen die moeten terugkeren naar het land van herkomst, maar die een verblijf door het rijk krijgen geboden als er kinderen tot 18 binnen het gezin zijn). De vluchtelingen die nu gehuisvest gaan worden, zijn mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn en aan het begin van de asielprocedure staan. Ze kunnen wel zelf koken op de locatie.

Daarom Den Helder
Het COA heeft opvanglocaties die operationeel zijn en reserve opvanglocaties. Op het moment dater meer behoefte is aan opvangplekken,, kan COA snel en efficiënt handelen door reserve opvanglocaties weer in gebruik te nemen. Uiteraard in overleg en binnen een bestuursovereenkomst met een gemeente. Omdat Den Helder veerkrachtig blijkt in het opvangen van asielzoekers en de locatie na een opknapbeurt operationeel kan zijn, is gekozen om deze locatie te heropenen.

Veiligheid
De bewoners van het azc zijn vrij om te gaan en te staan waar zij willen. De locatie heeft een receptie waar bezoekers zich kunnen melden als ze bij bewoners op bezoek komen. Het doel hiervan is om zicht te houden op mensen die het centrum bezoeken. De asielzoekers op de locatie hebben zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Als er onverhoopt toch nog iets mis gaat, is er binnen de politieorganisatie een aanspreekpunt in verband met de aanwezigheid van het azc aangewezen. Overigens is het advies bij ervaringen van overlast contact op te nemen met het azc. Besluiten over de verblijfsduur van een asielzoeker worden niet door het COA genomen.

Wanneer en hoeveel
Voor het einde van dit jaar zullen de eerste bewoners ontvangen worden op de locatie die minimaal naar verwachting tot eind 2019 open blijft. Er is plek voor maximaal 372 asielzoekers. Het verblijf is afhankelijk van het verloop van de procedure van de individuele asielzoeker. Mogelijk dat men een paar maand op de locatie verblijft om vervolgens naar een azc te verhuizen of al direct te horen krijgt dat men geen recht op opvang in Nederland heeft.

Meer informatie is te vinden op www.denhelder.nl/azc