DEN HELDER -Van 25 november tot en met 10 december 2021 is het ‘Orange The World’, dé internationale campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Elke 10 dagen overlijdt een vrouw in Nederland als gevolg van huiselijk geweld. Er is aandacht nodig om zo het geweld tegen vrouwen en meisjes te kunnen stoppen.

Geweld
In alle lagen van de bevolking komt geweld voor. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Denk aan schoppen, slaan, schreeuwen, vernederen, seksueel geweld of financieel misbruik. Ook in onze gemeente komt geweld te vaak voor. In 2020 zijn er totaal 500 meldingen gericht op huiselijk geweld of kindermishandeling behandeld. Het is hard nodig dat deze problemen aangepakt worden. Ieders hulp is hierbij nodig.

Oranje
Met de wereldwijde campagne ‘Orange The World’ wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. Oranje staat voor de zonsopgang; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds 2014 is het oranje uitlichten van indrukwekkende gebouwen een onderdeel van 'Orange The World'. Ook hier besteden we aandacht aan dit belangrijke onderwerp. Van 25 november tot en met 10 december worden daarom de Huisduiner kerk, Het Carillon en de Ontmoetingskerk verlicht. En als u goed oplet zult u in deze periode nog meer oranje verlichte gebouwen in de stad tegenkomen.

Verhalen
Naast het verlichten van gebouwen worden via de sociale media van de gemeente verhalen gedeeld van vrouwen die huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt. Zij laten zien dat iedereen met geweld te maken kan krijgen maar dat er ook hoop is. Mensen in een onveilige situatie kunnen uit deze situatie komen en hulp krijgen. Daarnaast maken deze verhalen duidelijk dat mensen in de nabije omgeving van essentieel belang zijn, ook u kunt het verschil maken.

Vraag hulp
Maakt u zich als inwoner zorgen om een familielid, vriendin, buurvrouw, collega of klasgenoot? Bel dan voor hulp en advies met organisatie Veilig Thuis, dit kan anoniem. Bel 0800-2000 of chat met Veilig Thuis via www.veiligthuis.nl. Samen maken we het verschil.