DEN HELDER - Op 25 november was de Internationale dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Ook in Den Helder besteed men volop aandacht aan dit belangrijke onderwerp. De bibliotheek School 7, in 2018 uitgeroepen tot Public Library of the Year, is sinds maandag oranje verlicht.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. Geweld tegen vrouwen neemt allerlei vormen aan, van huiselijk geweld tot verkrachting en moord. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een probleem. Uit Europees onderzoek blijkt dat hier 45% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt. Eén op de tien Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht, één op de vijf is ooit mishandeld door een (ex)partner en meer dan driekwart van de vrouwen en meisjes maakt seksuele intimidatie mee. Ook in Den Helder komt geweld tegen vrouwen te vaak voor. In 2018 zijn er in totaal 470 meldingen behandeld, gericht op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Met de wereldwijde campagne ‘Orange the World’ wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. Oranje staat voor de dagenraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds 2014 is het oranje uitlichten van landmarks een onderdeel van 'Orange the World'.

Teveel mensen worden geraakt door geweld tegen vrouwen
Met het oranje uitlichten van de bibliotheek vraagt wethouder Tjitske Biersteker-Giljou aandacht voor het onderwerp geweld tegen vrouwen. “Het onderwerp moet meer bespreekbaar worden gemaakt. Geweld tegen vrouwen is geweld tegen de mensheid. Teveel mensen worden er door geraakt. Denk ook aan de kinderen die er getuige van kunnen zijn en er de gevolgen van ondervinden.”

Van 25 november tot en met 10 december is de bibliotheek oranje verlicht. Maandag 25 november, om 16.30 uur, heeft wethouder Tjitske Biersteker-Giljou samen met de directeur van de KopGroep Bibliotheken, Jacinta Krimp, de bibliotheek in oranje licht gehuld.