DEN HELDER - Met een overtuigende 234 stemmen is de Ouderentour van zangers Vester Weert, Lars Groenink en dj Erik Houweling op de eerste plaats geëindigd in de Aandacht voor elkaar-actie. Met 167 stemmen volgt de activiteit ‘Wekelijkse clinics van andere sporten voor de basketbalmeiden van 6 tot 18 jaar’ van Basketballvereniging Den Helder. Food2Share zit daar dicht bovenop met 158 stemmen voor de voedingsmiddelen voor huishoudens die tussen wal en schip vallen.

Volgens de stemmers op Ingesprek.denhelder.nl zijn dit vooral de initiatieven die inwoners door de coronacrisis hebben gesleept. Zij ontvangen donderdagmiddag 3 juni de cheque van 1.250,- euro uit handen van burgemeester Jan de Boer en wethouder Pieter Kos.

‘Mijn hartelijke felicitaties aan de initiatiefnemers van deze Aandacht voor elkaar-acties’, zegt burgemeester Jan de Boer. ‘Bovenal veel dank aan alle 14 initiatiefnemers van de acties. Alle aandacht die we elkaar geven helpt om deze coronapandemie het hoofd te bieden. Het is hartverwarmend wat er is gedaan.’

De initiatieven bestonden uit acties om kwetsbare personen te helpen, eenzaamheid te verlichten, verveling tegen te gaan of mensen een hart onder de riem te steken. Zo zijn er sportactiviteiten georganiseerd voor de jeugd, er is gezongen voor ouderen, gekookt voor wijkbewoners, geknutseld voor ouderen door kinderen, er waren bloembollen voor ouderen en zorgmedewerkers, voedingsmiddelen voor huishoudens die tussen wal en schip vallen, voedselpakketten tijdens feestdagen, online quizzen en spellen voor jongeren en een luisterend oor voor zieken. Deze drie werden het meest gekozen door de inwoners:

1.Ouderentour
Meer dan 500 muzikale optredens hebben de zangers en dj verzorgd bij verzorgingshuizen. De ouderen hebben daar volop van genoten, getuige de reacties. ‘De ouderen in tehuizen, die echt wel maanden hebben moeten overleven zonder bezoek van dierbaren, waren toch wel het meest bijzonder. We merkten dat dit voor hen een verzetje was om de verdere tijd door te komen’, aldus de initiatiefnemers van de ouderentour. Zij willen het gewonnen geld inzetten om nog meer mooie dingen te doen voor eenzame ouderen.

2.Wekelijkse clinics van andere sporten voor de basketbalmeiden van 6-18 jaar

De 100 jeugdleden van Basketballvereniging Den Helder maakten vanaf het moment in december dat zij niet meer binnen mochten basketballen, wekelijks kennis met andere sporten waarvan de clinics buiten plaatsvonden. Dat ging in samenwerking met andere verenigingen, organisaties en sportscholen. ‘Zowel jeugd als ouders waardeerden dat ze daardoor toch konden sporten. Dat was voor de conditie en de geest nu de rest van hun leven binnen plaatsvond’, motiveert de vereniging. Ze geeft aan het geld onder andere te willen gebruiken voor een seizoenafsluiting en voor de clubkas.

3. Food2share

Food2Share voorziet wekelijks in voedingsbehoeften van huishoudens die geen recht hebben op voedselhulp vanuit de voedselbank, maar daar wel nood aan hebben. ‘Wij merken dat de gevolgen van corona veel impact hebben op de inwoners van Den Helder. Mensen raken in de problemen en komen bij ons aankloppen’, aldus de initiatiefnemers. Er zijn inmiddels 65 huishoudens die een beroep doen op Food2Share. Het geld wil de organisatie gebruiken om de huidige en nog komende huishoudens verder te ondersteunen met voedselhulp.

Wetenswaardigheden
De Aandacht voor elkaar-actie mocht op veel deelnemers rekenen. Een paar feiten: Er waren 606 deelnemers aan de actie, 508 mensen brachten in totaal 1275 stemmen uit. Er waren een dikke honderd reacties en steunbetuigingen op de verschillende initiatieven. De leeftijdsgroep van 40-49 jaar was het best vertegenwoordigd in deze actie. De stemmers zijn afkomstig uit diverse Helderse wijken, de grootste groep stemmers kwam uit de stad binnen de Linie. Hoewel Ingesprek.denhelder.nl een online platform is, was het voor mensen die dat lastig vonden ook mogelijk om schriftelijk stemmen uit te brengen. 26 mensen maakten daar gebruik van. In totaal hebben 14 initiatiefnemers hun activiteit aangemeld voor de Aandacht-voor-elkaar actie.

Veel gebruikers
‘We hebben eind maart het Ingesprek-platform gelanceerd met deze actie. Inmiddels hebben bijna 900 mensen zich geregistreerd om op deze manier mee te kunnen denken en praten over verschillende onderwerpen. Er staan al twee nieuwe projecten op. Ik ben blij dat we al op zoveel enthousiasme mogen rekenen’, zegt wethouder bestuurlijke vernieuwing Pieter Kos. Met Ingesprek.denhelder.nl wil het college het gesprek verbeteren met inwoners en ondernemers.