DEN HELDER - Bij een gezamenlijke bedrijvencontrole op Het Arsenaal en de Handelskade hebben controleurs van gemeente, politie, Liander en de Regionale Uitvoeringdienst een hennepplantage in een loods aangetroffen. De plantage is ontruimd en de burgemeester kan besluiten het pand te laten sluiten.

Bij enkele andere panden stelden de controleurs een paar kleine misstanden vast op het gebied van brandveiligheid en milieu. De gemeente schrijft de gebruikers hierover aan. Over het algemeen bleken de situaties verder in orde. De panden die tijdens de controle van deze week niet zijn bezocht komen op korte termijn bij een nieuwe controleronde aan de beurt.

Criminele activiteiten
Bedrijven moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen bedrijfspanden dienen als dekmantel voor het ontplooien van criminele activiteiten. De sociale controle is op bedrijventerreinen vaak minder dan in woonwijken en het is niet altijd zichtbaar wat er zich in de panden afspeelt. Daarom controleren overheidsinstanties zo nu en dan gezamenlijk bedrijfspanden.

Melden
Wanneer een pand wordt gebruikt voor criminele activiteiten kunnen er risico’s ontstaan. Hennepkwekerijen bijvoorbeeld gaan vaak gepaard met brandgevaarlijke situaties. Daarnaast is er kans op diefstal van bijvoorbeeld drugs of geld. Dit gaat vaak gepaard met geweld waarvan ook omstanders het slachtoffer kunnen worden. De gemeente vraagt inwoners dan ook onderbuikgevoelens te melden via het telefoonnummer van de gemeente: 14-0223 of via meldcriminaliteit@denhelder.nl. Wie anoniem wil melden kan dat doen via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000