DEN HELDER - Het college van Den Helder heeft maandag 24 september een bedrijfsunit aan de Oostoeverweg in Den Helder bestuursrechtelijk gesloten. De reden hiervoor was dat het pand illegaal gebruikt werd als clubhuis met horeca-activiteiten door een vermoedelijke “Outlaw Motorcycle Gang (OMG).”

Door informatie van politie en gemeente te combineren kwam illegaal gebruik van het pand als clubhuis aan het licht. Het pand is echter bestemd voor bedrijven en kan niet als clubhuis met horecafunctie worden gebruikt. Omdat het in strijd is met het bestemmingsplan is het college overgegaan tot het bestuursrechtelijk sluiten van het pand. Om deze sluiting ongedaan te maken, moeten alle goederen die betrekking hebben op clubhuis en horeca activiteiten uit het pand worden verwijderd.

De gemeente en politie zien erop toe dat de unit gesloten blijft totdat de overtredingen zijn opgeheven.

Aanpak ondermijning
Sinds vorig jaar zet de gemeente Den Helder stevig in op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de politie. Door deze samenwerking zijn al meerdere onderzoekszaken opgepakt en succesvol afgerond.

Outlaw motorcycle gangs worden steeds vaker verboden door rechters. Het zijn geen normale motorclubs, waar alleen het plezier van motorrijden centraal staat. Outlaw motorcycle gangs staan bekend om verstoringen van de openbare orde, waarbij geweld en bedreigingen niet geschuwd worden.