DEN HELDER - Automobilisten kunnen vanaf zaterdag 10 december 2022 weer parkeren in de Sluisdijkgarage. De testresultaten van de nieuwe waterdichte vloer zijn goed en het is alleen nog wachten op het uitharden daarvan. Daarmee zijn de werkzaamheden voor nu afgerond.


Nieuwe vloer, parkeersysteem en toegangsdeuren

Bij deze renovatie is de bovenlaag van het bovendek verwijderd en is er een nieuwe waterdichte vloer aangebracht. Er zijn ook een nieuw parkeersysteem en nieuwe toegangsdeuren geïnstalleerd. Het doel hiervan is dat de parkeergarage voortaan de hele dag is afgesloten en alleen toegankelijk is met een toegangspas of parkeerticket. De overlast van ongewenste bezoekers moet daardoor dalen.

Vertraging

Na een eerdere vertraging was de intentie om rond 1 december te heropenen. Helaas werd dat streven niet gehaald door slechte weeromstandigheden. Vooral regelval vormde een obstakel. De werkzaamheden zijn voor nu afgerond en het is alleen nog wachten tot de nieuwe waterdichte vloer voldoende is gehard.

Afronding

Hoewel automobilisten binnenkort weer in de Sluisdijkgarage kunnen parkeren, is het onderhoud nog niet voltooid. De coating en de belijning moeten nog worden aangebracht, maar de buitentemperatuur is daarvoor te laag. De resterende werkzaamheden worden daarom in april/mei uitgevoerd. De parkeergarage wordt dan zo’n twee weken afgesloten. De gemeente Den Helder informeert betrokken daar te zijner tijd over.