DEN HELDER - De afrondende werkzaamheden aan parkeergarage Sluisdijk starten op maandag 22 mei. Het onderhoud duurt naar verwachting uiterlijk tot en met vrijdag 23 juni. De parkeergarage is tijdens deze periode dicht. Abonnementshouders krijgen een alternatief aangeboden.


De firma Kreeft start op 22 mei met de voorbereidende werkzaamheden, onder andere voor het aanbrengen van een afwerklaag op het boven- en benedendek. Ook staat de liftinstallatie in de centrale hal regelmatig in storing door binnendringend grondwater. Er wordt hard gewerkt om deze droog te krijgen, zodat de lift weer in gebruik kan worden genomen.

Hinder
De werkzaamheden kunnen voor overlast zorgen, zoals geluidshinder en bouwverkeer. Daarnaast kan in de woonomgeving en het winkelgebied de druk op de parkeergelegenheid tijdelijk toenemen.

Groot onderhoud
De werkzaamheden zijn onderdeel van groot onderhoud aan de Sluisdijkgarage. Eerder is de bovenlaag van het bovendek verwijderd en er is een nieuwe waterdichte vloer aangebracht. Er zijn ook een nieuw parkeersysteem en nieuwe toegangsdeuren geïnstalleerd. Het doel hiervan is dat de parkeergarage voortaan afgesloten is en alleen toegankelijk is met een toegangspas of parkeerticket.