DEN HELDER - Tegen de verwachtingen in is het afgelopen maand niet gelukt om het groot onderhoud aan parkeergarage Sluisdijk af te ronden. De afwerklaag op het bovendek hecht onvoldoende. In afwachting van het vervolg is de parkeergarage inmiddels weer open voor gebruik, zo ook tijdens Sail Den Helder.

Oorzaak en gevolg moeten nader worden onderzocht. In elk geval is nu duidelijk dat de parkeergarage op een later moment nogmaals voor werkzaamheden moet sluiten.

Als gemeente Den Helder zijn we ons bewust van de overlast die zo’n sluiting oplevert voor inwoners, ondernemers en bezoekers. We betreuren de gang van zaken en doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Abonnementshouders zijn per brief geïnformeerd. Zodra meer informatie bekend is, melden we dat zo snel mogelijk.

Groot onderhoud


De werkzaamheden zijn onderdeel van groot onderhoud aan de Sluisdijkgarage. Eerder is de bovenlaag van het bovendek verwijderd en is een nieuwe vloer aangebracht. Daarnaast zijn er een nieuw parkeersysteem en nieuwe toegangsdeuren geïnstalleerd. Het doel was om de resterende werkzaamheden afgelopen maand af te ronden, maar dat is niet gelukt.