DEN HELDER - Pleegouders zijn vrijwilligers die kinderen opvangen omdat ze (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin. De kinderen leven daar hun gewone leven en groeien op zoals andere kinderen.

Maar pleegzorg is natuurlijk helemaal niet gewoon. Het is een bijzondere vorm van jeugdhulp. Met gewoon bedoelen we ook dat pleegouders geen bijzondere dingen hoeven te kunnen of te doen met een pleegkind. Juist de alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg!

In Den Helder en omgeving wachten zo’n 16 kinderen op een plek in een pleeggezin, waarvan we voor 10 kinderen op zoek zijn naar een deeltijd pleeggezin. Met deeltijd bedoelen we bijvoorbeeld een of twee weekenden per maand. Voor 6 kinderen zoeken wij een fulltime pleeggezin. Zoals voor Rachel (6) en haar zusje Esra (4). Zij zoeken een pleeggezin waar ze mogen opgroeien.

In Den Helder wonen meer dan 80 pleeggezinnen. Zij komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Startende pleegouders kunnen een beroep doen op een buddy pleegouder: een ervaren pleegouder. En natuurlijk ontvangen pleegouders begeleiding en deskundigheidsbevordering van pleegzorgorganisatie waaraan zij verbonden zijn.

Ervaringsverhalen
Op www.supergewonemensengezocht.nl staan ervaringsverhalen van zowel pleegouders als pleegkinderen. Een eerlijke kijk op de realiteit. Wilt u meer informatie over pleegouder worden, of een informatiebijeenkomst bijwonen? Kijk dan op www.pleegzorg.nl