DEN HELDER - De gemeente Den Helder koopt vier percelen op Westoever en Spoorweghaven van Port of Den Helder (PoDH) voor een bedrag van 4,2 miljoen euro. Ook draagt de gemeente Den Helder bij aan de kosten van de renovatie van diverse kunstwerken ter waarde van 2,8 miljoen euro. Dat is het voorstel aan de gemeenteraad.

Port of Den Helder biedt vier percelen Westoever en Spoorweghaven ter overname aan, voor een marktconforme prijs, aan de gemeente Den Helder. De gemeente wil deze percelen aankopen vanwege hun strategische waarde. Het ligt namelijk dichtbij de binnenstad.

Daarnaast stelt de gemeente Den Helder middelen beschikbaar voor de noodzakelijke renovatie van kunstwerken (bruggen en sluizen). Die zijn weliswaar in eigendom van de haven, maar dragen niet bij aan de opdracht van PoDH om de haven te exploiteren. Kunstwerken vormen onderdeel van de openbare infrastructuur die cruciaal is voor de gehele stad, inclusief de haven.

Kees Visser, havenwethouder: ”Hiermee creëren we een win win situatie. En heeft de gemeente Den Helder er waardevolle en strategisch terreinen bij.” Directeur van de PoDH Jacoba Bolderheij: “De PoDH kan zich nu nog beter richten op haar kerntaken en inspelen op de markt van onderhoud en logistiek in de offshore industrie, haar intensieve samenwerking met de Koninklijke Marine en haar faciliterende rol in de energietransitie.”

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de aankoop van de vier percelen Westoever en Spoorweghaven tijdens de raadsvergadering van 17 december, zal het College nog voor het einde van dit jaar overgaan tot aankoop van deze percelen.