DEN HELDER - In het coalitieprogramma Helders Akkoord zijn de diverse portefeuilles verdeeld onder het college. In onze eerste vergadering op 10 juli 2018 hebben we verder gesproken over deze portefeuilleverdeling, deze is aangevuld met het benoemen van een loco burgemeester en het regelen van de onderlinge vervanging bij afwezigheid.

De definitieve portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester Koen Schuiling
- Openbare orde en veiligheid
- Handhaving (vergunningen)

Wethouder Kees Visser (1e loco burgemeester)
- Financiën
- Haven
- Luchthaven
- Civiel-militaire samenwerking
- Energietransitie Noordzee
- Visserij
- Evenementen
- Wijkwethouder Julianadorp
Vervangt wethouder Heleen Keur

Wethouder Michiel Wouters (2e loco burgemeester)
- Stedelijke vernieuwing
- Stadshart
- Detailhandel
- Grondexploitatie
- Vastgoed
- Bestuur en organisatie
- Huisvesting
- HVC
- Wijkwethouder Nieuw Den Helder

Wethouder Heleen Keur (3e loco burgemeester)
- Ruimtelijke Ordening
- Wonen
- Regionale samenwerking
- Cultuur en erfgoed
- Willemsoord/Stelling
- Verkeer en vervoer
- Toerisme, recreatie en citymarketing
- Landbouw
- Wijkwethouder Julianadorp
Vervangt wethouder Kees Visser

Wethouder Pieter Kos (4e loco burgemeester)
- Werkgelegenheid
- Inkomen
- Participatie
- Onderwijs
- Economische mobiliteit
- Arbeidsmarkt
- Wijkwethouder Stad binnen de linie
Vervangt wethouder Tjitske Biersteker, wethouder Peter de Vrij en de onderdelen Stedelijke vernieuwing, Stadshart en Detailhandel uit de portefeuille van wethouder Michiel Wouters

Wethouder Remco Duijnker
- Dierenwelzijn
- Communicatie
- Dienstverlening en informatiebeveiliging
- Milieu en duurzaamheid
- Vergunningverlening en handhaving (voor zover het niet de wettelijke taken betreft)
- Bestuurlijke vernieuwing
- Wijkwethouder Boatex
Vervangt de onderdelen Grondexploitatie, Vastgoed en HVC uit de portefeuille van wethouder Michiel Wouters

Wethouder Tjitske Biersteker
- WMO
- Wijkgericht werken
- Gebiedsgerichte aanpak
- Volksgezondheid
- Integratie
- Wijkwethouder Stad binnen de linie
Vervangt wethouder Remco Duijnker

Wethouder Peter de Vrij
- Jeugdbeleid
- Jeugdzorg
- Beheer openbare ruimte
- Sport
- Minimabeleid
- Wijkwethouder De Schooten
Vervangt wethouder Pieter Kos en de onderdelen Bestuur en organisatie en Huisvesting uit de portefeuille van wethouder Michiel Wouters