DEN HELDER - Vanmiddag heeft de rechtbank in Alkmaar een uitspraak gedaan in het geschil met de heer Scholte over de vermeende overeenstemming tussen de heer Scholte en de gemeente Den Helder.

De rechtbank in Alkmaar heeft geoordeeld dat geen sprake is van een overeenkomst tussen de heer Scholte en de gemeente Den Helder en dat er geen sprake is van staatssteun. Wel is de rechtbank van oordeel dat de heer Scholte niet hoefde te verwachten dat de onderhandelingen zouden worden afgebroken, waardoor het afbreken van de onderhandelingen door de rechtbank als onrechtmatig wordt gekwalificeerd.

Een bevel om de onderhandelingen voort te zetten, zoals Scholte had gevraagd, heeft de rechtbank echter niet gegeven. Dat is niet mogelijk, omdat het pand al is verkocht en geleverd aan een ander. Firma Tuin heeft intussen een aantal concepten gepresenteerd in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Ook is de gemeente al gestart met de voorbereidingen voor de asbestsanerings-werkzaamheden. Met als doel dat ook dit gebouw in het stadshart opgeknapt wordt.

Michiel Wouters; “Het college betreurt het dat er diverse malen de gang naar de rechter is gemaakt. In de komende tijd zullen we het vonnis bestuderen om te kijken wat de eventuele vervolgstappen van de gemeente zijn.”