DEN HELDER - Bewoners van De Schooten ontvangen deze week een uitnodiging om mee te praten over hun wijk. Wat is er goed en moet zeker blijven? En wat mag de komende tien tot twintig jaar aangepakt worden?


Via een enquête kunnen inwoners tot en met 12 september 2021 hun mening geven over het wonen, werken en leven in De Schooten. Woont u in De Schooten? Vul dan de enquête in. Meer informatie staat op www.denhelder.nl/deschooten of op ingesprek.denhelder.nl. Deze laatste site geeft een seintje als er nieuws is over het toekomstplan.

Gesprekken zijn gevoerd met actieve bewoners en ondernemers uit de buurt. Samen met hen is de enquête gemaakt. Uiteindelijk vormen alle antwoorden samen de basis voor de Omgevingsvisie voor De Schooten. Dat is het toekomstplan waarmee wij de komende jaren ruimte geven aan plannen van inwoners en ondernemers. En waarmee ze zelf aan de slag gaan.