DEN HELDER - Op donderdag 5 maart 2020 hebben politieagenten samen met handhavers een zogenaamde ‘Witte voetjesactie’ gehouden in en rond de Jeruzalembuurt. De afgelopen twee weken zijn er namelijk meerdere inbraken geweest in onder andere Nieuw Den Helder en de Schooten. Het doel van de Witte voetjesactie is om mensen bewust te maken van het risico op insluiping, inbraak en diefstal. Bij een Witte voetjesactie wijzen politie en gemeente de inwoners op eventuele inbraakgevoelige punten van hun woning.

Tijdens de actie zijn toezichthouders van de gemeente en politieagenten onaangekondigd langs woningen gegaan om te kijken of er makkelijk kon worden ingebroken. Bijvoorbeeld omdat deuren of ramen van woningen openstaan of niet afgesloten zijn.

Werd een openstaand raam of deur aangetroffen, dan werd gecheckt of er iemand thuis was waarna een gesprek volgde over de risico’s. Als er niemand thuis was, werd een 'wit voetje' achtergelaten: een papieren flyer met tips om inbraak te voorkomen.

Wat opviel was dat veel mensen actief waren in de buurtpreventie-app en dat handhavers en politie regelmatig op straat aangesproken werd met de vraag wat ze aan het doen waren. Dat gaf een goede aanleiding om het gesprek met inwoners aan te gaan over een veilige buurt.

Geconstateerd is dat sommige mensen met het plaatsen van bakken en ladders in de achtertuin het de inbrekers wel erg makkelijk maken. En dat een paar fietsen niet op slot stonden. Uiteindelijk zijn in totaal 24 Witte voetjes-flyers uitgedeeld. Daarnaast hebben de politie en handhavers tientallen gesprekken gevoerd met mensen die tijdens de actie thuis waren.