DEN HELDER - Ondernemers bewust maken van de mogelijke inmenging van criminaliteit in het havengebied. Dat is een van de doelen van de integrale controle in de havengebieden van Den Helder, Den Oever en IJmuiden op 27 januari 2022. Tijdens de controle werden ondernemingen bezocht en werden er verkeerscontroles uitgevoerd. Ook kregen betrokkenen een flyer uitgereikt waarin wordt vermeld hoe ze misstanden kunnen herkennen en kunnen melden.

In het Helderse havengebied troffen toezichthouders en opsporingsambtenaren een productielocatie aan voor verboden medicatie en prestatieverhogende middelen. Er is een grote hoeveelheid verboden middelen inbeslaggenomen. Ook werden goederen als een tabletteringsmachine, een pillentelmachine, weegschalen en een poedermengmachine inbeslaggenomen. Er is een politie onderzoek gestart naar de man die betrokken is bij deze locatie.

Burgemeester Jan de Boer: ‘Dit laat wel zien hoe waardevol het is om dit soort controles integraal aan te pakken. Nodig ook omdat in een havengebieden mensen, geld en goederen bij elkaar komen. Er zijn tal van ondernemingen gevestigd, er komen veel verschillende bezoekers en er is weinig sociale controle omdat er bijna geen woningen zijn. Ze zijn ook een open verbinding met het buitenland. Dat maakt ze interessant voor criminelen, die daar om de verkeerde redenen gebruik van zouden kunnen maken. Zo kunnen het kwetsbare sleutelplaatsen vormen voor ondermijnende criminaliteit. De controles voeren we samen uit: met de Douane, KMAR, Politie, de Omgevingsdienst en gemeente. Dat ontlast ondernemers en zij kunnen meteen al hun vragen stellen.’

Tips

Omdat ondernemers niet altijd precies weten waar ze op moeten letten als het gaat om criminele activiteiten in de haven, krijgen ze een informatieflyer. Omdat ondernemers niet altijd precies weten waar ze op moeten letten als het gaat om criminele activiteiten in de haven, krijgen ze een informatieflyer. Mogelijke signalen kunnen bijvoorbeeld zijn:
  • Aanloop op vreemde tijdstippen of van (bekende) gebruikers/dealers
  • Ontmoetingen tussen personen op ongebruikelijke tijdstippen of plaatsen
  • Duikers of personen met duikmateriaal op vreemde locaties
  • Personen die mogelijk slachtoffer kunnen zijn van mensenhandel/smokkel
  • Afgeplakte/afgedekte ramen bij panden
  • Geur van aceton (drugslab)
  • Amandelachtige geur (drugslab)
  • Hennepgeur (hennepplantage)

Wie een vermoeden heeft dat er iets niet in de haak is, kan dat melden bij Misdaad Anoniem via 0800-7000 of bij de politie via 0900-8844 (bij spoed 112).