DEN HELDER - Afgelopen jaar hebben de toezichthouders (boa’s) die in de Helderse openbare ruimte werken proef gedraaid met bodycams. De proefperiode is met succes doorlopen. De toezichthouders worden vanaf 1 januari 2022 standaard uitgerust met een bodycam.


De bodycams zijn zes keer gebruikt om een mogelijk dreigende situatie te filmen. Daarmee is waarschijnlijk voorkomen dat agressief gedrag nog meer is ontspoord. De beelden zijn 28 dagen opgeslagen en daarna verwijderd. Bij één opname was er sprake van belediging en bedreiging. De beelden daarvan zijn verstrekt als bewijsmateriaal voor een aangifte. De zaak is onder handen bij het Openbaar Ministerie. Er zijn geen verzoeken ontvangen van burgers om beelden terug te kijken.

Burgemeester Jan de Boer: ‘Bodycams vergroten het gevoel van veiligheid van onze mensen, die onder steeds lastiger omstandigheden hun werk moeten doen. Dat geven onze toezichthouders zelf aan tijdens de evaluatie. Daarom ben ik blij dat we bijvoorbeeld deze beelden hebben en kunnen gebruiken bij aangiftes. Er gaat een preventieve werking uit van bodycams als je weet dat acties die niet door de beugel kunnen, worden vastgelegd. Dat die niet zonder consequenties blijven. Omdat we alle spelregels ook goed hebben vastgelegd, is voor iedereen duidelijk wat wel en niet mag.’

Spelregels
Die spelregels zijn helder: in situaties die dreigen te escaleren, mag de bodycam aan en alleen nadat de handhaver een waarschuwing heeft gegeven. De camera staat standaard op stand-by. Beeld en geluid worden wel geregistreerd, maar niet opgeslagen. Nieuwe beelden overschrijven de oude zolang er niets bijzonders gebeurt. Als een handhaver zich onveilig voelt, kan hij de camera aanzetten die registreert wat er gebeurt. Deze beelden worden opgeslagen, inclusief een korte periode voordat de opnameknop op de camera werd aangezet. Zo komt ook de aanleiding in beeld. Mensen die gefilmd zijn, mogen de beelden binnen 28 dagen terugkijken. Na die dagen wist de gemeente ze.

Positieve ervaringen
De ervaringen van toezichthouders met de bodycams zijn zowel lokaal als landelijk positief te noemen. Uit pilots blijkt dat de bodycams leiden tot minder geweld tegen de handhavers. Daarmee is de camera in opmars als standaard onderdeel van hun beschermingspakket. Vermoedelijk passen de meeste hun gedrag aan als ze weten dat ze gefilmd worden.