DEN HELDER - Maandag 14 februari 2022 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in diverse beroepsprocedures en verzoeken om voorlopige voorziening tegen de bouw van het stadhuis op Willemsoord. Hiervoor is door het college van burgemeester en wethouders van Den Helder aan Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad een omgevingsvergunning verleend.


Stichting Cultureel Erfgoed, Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting Helderse Botters, Belangenvereniging Visbuurt en een drietal inwoners van Den Helder vochten deze omgevingsvergunning aan.

De rechter is van mening dat de bouw van het stadhuis op Willemsoord kan doorgaan. De rechter motiveert uitgebreid waarom de afzonderlijke bezwaren van verzoekers inhoudelijk zijn verworpen. Dit betekent dat aannemingsmaatschappij Friso B.V. de werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord voort kan zetten.