DEN HELDER - De gemeente Den Helder heeft op goede gronden de vergunningen van café De Bierbron ingetrokken. Dat is de conclusie van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Holland. Dit betekent dat de Bierbron gesloten moet blijven.

Burgemeester Koen Schuiling heeft afgelopen 12 juni de exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning voor het café aan de Bassingracht 11 in Den Helder ingetrokken vanwege schijnbeheer. Schijnbeheer houdt in dat iemand die geen vergunning op zijn eigen naam kan krijgen (bijvoorbeeld omdat hij niet van onbesproken levensgedrag is) een ander naar voren schuift om de vergunningen wel te ontvangen. Dit is niet toegestaan. Een horecabedrijf mag niet draaien zonder vergunningen. Daarom moest De Bierbron zijn deuren sluiten.

Voorgeschiedenis
De burgemeester heeft de vergunningen voor café De Bierbron al eerder (in 2016) ingetrokken. Een jaar later heeft een andere exploitant opnieuw vergunningen aangevraagd om weer een horecabedrijf te beginnen in het pand aan de Bassingracht. Op basis van de opgegeven informatie kon de gemeente deze vergunningen niet weigeren. Uit meerdere aanwijzingen en uit een rapportage van de politie, blijkt echter dat een voormalig leidinggevende zich zodanig met de bedrijfsvoering bemoeide, dat sprake was van schijnbeheer. Daarnaast hield men zich niet aan alle vergunningseisen en is de leiding nalatig geweest bij de afwikkeling van een geweldsincident in het café. De burgemeester besloot vervolgens de vergunningen in te trekken, waardoor De Bierbron moest sluiten.

Bezwaar
De vergunninghoudster heeft hiertegen bezwaar ingediend. Zij vroeg daarnaast een voorlopige voorziening aan bij de Rechtbank Noord-Holland (een spoedprocedure met als doel een besluit van de gemeente ongedaan te maken zolang de bezwaarprocedure loopt). De voorzieningenrechter heeft de zaak afgelopen dinsdag behandeld. Hij is tot de conclusie gekomen dat de exploitant niet de feitelijke leidinggevende c.q. exploitant van De Bierbron is, terwijl zij dit wel heeft opgegeven in haar vergunningaanvragen. Hiermee heeft zij de gemeente onjuiste informatie verstrekt. De gemeente zou de vergunningen hebben geweigerd wanneer bij de aanvraag bekend was geweest dat iemand anders dan de aanvrager feitelijk leiding zou geven aan het café. De commissie voor de Bezwaarschriften buigt zich donderdag 19 juli over het ingediende bezwaarschrift.