DEN HELDER - Nog deze zomer start de gemeente Den Helder met het aanpakken van het brugwachtershuisje aan het Ankerpark 1. Het is bovendien de bedoeling om het huisje aan te laten wijzen als gemeentelijk monument. De gemeente gaat onderzoeken wat een passende herbestemming voor het brugwachtershuisje kan zijn.

Duizendknoop
In de afgelopen weken is het duidelijk geworden dat het brugwachtershuisje flink geïnfecteerd is door de Japanse Duizendknoop, een agressieve woekerplant. Die plant moet eerst verwijderd worden. Daarna start de gemeente met de renovatie.

Niet inpakken
Eerder was besloten om het brugwachtershuisje tijdelijk in te pakken in een folie. Om zo verder verval tegen te gaan. Maar dat gaat niet door. De gemeente gaat het pandje nu zo snel mogelijk volledig renoveren.

Nieuwe bestemming
Het brugwachtershuisje is in 1850 gebouwd als onderdeel van de voormalige houten dubbele brug die de Visbuurt met de haven verbond. Het huisje staat nu al geruime tijd leeg. Door het pandje op te knappen wordt het direct gebruiksklaar gemaakt voor een nieuwe bestemming. Die herbestemming moet passen in de ontwikkeling van de haven. De renovatie en herbestemming voeren we uit met respect voor de cultuurhistorische waarden van het pand.

Havenwethouder Kees Visser: ‘Met de renovatie van het brugwachtershuisje komen we tegemoet aan de wensen van veel inwoners om het huisje op te knappen. Deze renovatie is een mooi voorbeeld hoe Helders erfgoed bijdraagt aan een aantrekkelijke omgeving van de haven.’