DEN HELDER - De reparatie van de kapotte aanlegsteiger nabij de TESO-veerhaven en het Peperhuisje in Den Helder komt dichterbij. De steiger werd bijna anderhalf jaar geleden beschadigd door een veerboot van TESO.

In 2017 heeft de gemeente Rijkswaterstaat, als eigenaar van de kapotte steiger, gevraagd maatregelen te nemen om dit kunstwerk te herstellen. "Op 12 juni vorig jaar heeft Rijkswaterstaat ons ervan in kennis gesteld dat men nog bezig was met de schadeafhandeling, aangezien de steiger was aangevaren door de veerboot van de TESO. Vanuit dat oogpunt kon nog niet met herstelwerkzaamheden worden begonnen", zo schrijft het college.

Naar aanleiding van de recente vragen van de Stadspartij heeft het college Rijkswaterstaat verzocht informatie te verschaffen over de voortgang van de werkzaamheden. "Ons is medegedeeld dat de schadeafhandeling inmiddels is afgerond en er reeds mondeling opdracht is gegeven de werkzaamheden uit te voeren. Men is in afwachting van de planning van de werkzaamheden, waardoor op dit moment nog geen datum van uitvoer kan worden gegeven."