DEN HELDER - De rotonde Ravelijnweg/N250 krijgt een nieuwe deklaag. Vrijdagavond 16 september 2022 starten de werkzaamheden om 20.00 uur. Maandag 19 september om 05.00 uur is de klus geklaard.

Tijdens deze werkperiode is het deel tussen de kruisingen N250/Ruyghweg en N250/Guldemondweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Westoever (vanuit het noorden) en Rijksweg (vanuit het zuiden) blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Omleidingsroute doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer volgt een omleidingsroute via Guldemondweg, Torplaan, Ravelijnweg, Waddenzeestraat, Jan Verfailleweg, Marsdiepstraat, Middenweg, Polderweg, Prins Hendriklaan en Kanaalweg. Zie de blauwe route in onderstaande afbeelding.

Omleidingsroute (brom)fietsverkeer

Waarschijnlijk is het fietspad niet afgesloten. Tijdens het werk zal blijken of dit ook echt niet hoeft. Als het toch te gevaarlijk blijft voor langsfietsende verkeerdeelnemers, komt er alsnog een omleidingsroute. Deze gaat dan via het afgesloten deel van de Ravelijnweg naar de rotonde Torplaan en weer terug over de Ravelijnweg. Zie de groene route in het kaartje.

Heeft u vragen?

Bel gratis met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 0200600 of stuur een email naar servicepunt@noord-holland.nl

WaakSaam

De klus wordt geklaard door WaakSaam. Dit bedrijft voert in opdracht van de provincie Noord-Holland het beheer en onderhoud uit van provinciale vaarwegen, wegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland.