DEN HELDER - Sail Den Helder 2023 wordt een prachtig evenement. De wereld gaat zien dat Den Helder enorm is opgeknapt en grote plannen voor de toekomst heeft. "We verwachten zo’n 350.000 bezoekers. Als gemeente steunen we deze belangrijke gebeurtenis", zo laat de gemeente Den Helder weten. Op woensdag 2 februari zijn in de Medemblikkerloods de handtekeningen gezet onder de partnerovereenkomst.


Voor de gemeente tekenden burgemeester Jan de Boer en wethouders Kees Visser en Pieter Kos. Hun aanwezigheid toont aan hoe belangrijk Sail Den Helder 2023 is. Havenwethouder Visser ziet de mogelijkheid om niet alleen de regio, maar ook landelijk te laten zien hoe we met andere organisaties veel energie stoppen in vernieuwing. Als voorbeeld noemt hij de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. ‘’Daarin is aandacht voor kennis en talent, maritieme technieken en verandering waarbij we rekening houden met het milieu, zoals waterstof.’

Banen

Er zijn veel mensen nodig voor de banen die we in Den Helder hebben. Arbeids- en onderwijswethouder Pieter Kos zet zich daarvoor in, onder andere via het Helders Perspectief. ‘De wens van Sail Den Helder om zoveel mogelijk met jongeren te werken, sluit goed aan bij ons doel. We willen de jeugd interesseren en opleiden voor gebieden waarin werk is, zoals in de technische sector.’

In 2017 hielpen 772 jongeren mee aan het evenement. De wens van de organisatie is om dat aantal in 2023 te verdubbelen. Leerlingen van Scholen aan Zee bouwen nu alvast aan een minibotter. Dit oud type vissersboot moet volgend jaar tijdens Sail Den Helder 2023 kunnen varen.

Trots en toekomstperspectief

Burgemeester Jan de Boer kijkt uit naar het evenement. “Onze inwoners weten al dat je hier fijn kunt wonen, werken, leren én vakantie vieren. We willen graag dat bezoekers dat zelf ervaren. Door met inwoners, organisaties en overheden binnen én buiten de gemeente samen te werken maken we van Den Helder een gemeente waar mensen graag willen zijn.”

Sail Den Helder vindt in 2023 plaats van 29 juni tot en met 2 juli, tegelijk met de Marinedagen. Meer informatie vindt u op www.saildenhelder.nl