DEN OEVER / DEN HELDER - De dijken tussen Den Oever en Den Helder voldoen op verschillende plaatsen niet meer aan de wettelijke veiligheidsnorm. Samen met alle belanghebbenden, zoals inwoners, boeren en de provincie Noord-Holland, gaat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) binnenkort op zoek naar de best passende oplossing om de dijken te versterken. Daarbij wordt uw inbreng zeer op prijs gesteld!

Wat is voor u de beste oplossing?
Bij de ‘best passende oplossing’ gaat het om méér dan techniek, veiligheid en kosten. Ook de wensen van de belanghebbenden, zoals u en uw buurtgenoten, spelen een belangrijke rol. Dat is zo afgesproken in de nieuwe omgevingswet.

Twee bijeenkomsten
Meepraten en –denken kan tijdens twee bijeenkomsten, elk met een eigen insteek:
- 26 september: informatie- en ontmoetingsavond; vertel ons meer over uw omgeving. Gestart wordt met een korte, algemene presentatie over het project. Hierna kunt u 1-op-1 of samen met buurtgenoten met medewerkers van HHNK in gesprek gaan. Daarbij is er alle ruimte voor uw vragen, eventuele zorgen en ideeën. Geen vraag of idee is te gek en gewoon komen luisteren is ook prima.
De avond begint om 19.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ca. 22.00 uur.
Locatie: restaurant Mieke's Eten en Drinken. Rijkstraatweg 15,1777 PE Hippolytushoef (het restaurant ligt aan de parallelweg van de Rijksstraatweg).

- 10 oktober: kennis- en inspiratieavond; samen aan de slag voor een veilige toekomst achter de dijken.
Deze avond wordt dieper ingegaan op het project tijdens een informatieve en inspirerende werksessie. Aan bod komen uw gedachten over het gebied, de aankomende dijkversterking en de bredere context van klimaatverandering waardoor de dijkversterking nodig is. Daarnaast verkennen we mogelijke oplossingsrichtingen verder met elkaar. U kunt zelf deelnemen aan de werksessies of alleen luisteren.
De avond begint om 19.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ca 22.00 uur
Locatie: Fort Kijkduin, Admiraal Verhuellplein 1, 1789 AX Huisduinen, Den Helder.

Aanmelden
Wilt u één of beide informatieavonden bijwonen? Meldt u zich dan aan bij Anita Veldman; a.veldman@hhnk.nl onder vermelding van Informatieavond dijkversterking Den Oever – Den Helder en de datum van de avond waarop u aanwezig bent.