DEN HELDER - Op 5 maart ondertekenden wethouder Kees Visser van de gemeente Den Helder en gedeputeerde Zita Pels van de provincie Noord-Holland de samenwerkingsovereenkomst om te komen tot een vaarverbinding tussen het Noordhollandsch kanaal en de Waddenzee, via de Boerenverdrietsluis. Deze vaarverbinding is nodig in de periode dat de Koopvaarderschutsluis voor onderhoud is gesloten.

De Boerenverdrietsluis wordt omgebouwd van keersluis naar schutssluis met een breedte van 16,5 meter. Daarna wordt de Koopvaarschutsluis gerenoveerd. Deze renovatie moet voor 1 april 2023 zijn uitgevoerd, omdat de sluis dan het einde van de technische levensduur bereikt. Wethouder Kees Visser: ‘Ik ben blij dat we nu van start kunnen met dit project. En dat de Boerenverdrietsluis een schutsluis wordt. De noodzaak van een tijdelijke omvaarroute voor het onderhoud aan de Koopvaardersschutsluis bood daartoe een kans. Zo is de doorgang van en naar Den Helder voor zowel de beroeps- als de recreatievaart gegarandeerd. Natuurlijk moet de vaarverbinding niet leiden tot bovenmatige overlast voor alle belanghebbenden. Dat gaan we goed monitoren en afstemmen met de omgeving.’

Kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl/kvss.