DEN HELDER - Burgemeester Koen Schuiling heeft een aantal uitbaters en voormalige uitbaters van horecazaken sancties opgelegd. Vorig jaar maart zijn tijdens een controle naar nutsvoor- zieningen bij deze zaken verschillende overtredingen geconstateerd. Zo was er onder andere sprake van diefstal van energie, oplichting, gevaarlijke situaties en ongewenst gedrag tegenover buitengewone opsporingsambtenaren. De overtredingen leidden tot aangifte bij de politie en onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind vorig jaar besloot het Openbaar Ministerie de volledige afhandeling van de geconstateerde overtredingen aan de burgemeester over te laten. Vanwege de omvang van de overtredingen en het aantal horecazaken heeft de besluitvorming enige tijd in beslag genomen.

In twee gevallen, Broodje Toppie en King Toet, heeft de burgemeester besloten dat niet voldoende vast staat dat de (toenmalige) uitbaters de overtredingen hebben gepleegd. Zij krijgen dan ook geen sanctie opgelegd.

De Egyptische Grillbar Sphinx, Toetanchamon en Royal Piramide Bazaar zijn inmiddels overgenomen door familieleden van de uitbaters die op het moment van de controle de bedrijfsvoering voerden. De bedrijfsvoering van Broodje Zo is eind vorig jaar in andere handen over gegaan. Hierdoor kunnen deze zaken open blijven. Wel krijgen de vorige uitbaters de komende vijf jaar geen vergunning voor een horecabedrijf.

Grillroom Shalom van Hosh, Steakhouse Ambassador en Eet-Koffie-huisje Yilzideli hebben op dit moment geen nieuwe uitbaters. Zij mogen daarom sinds 11 juni niet open zijn voor het publiek. Etenswaren mogen zij wel bezorgen, maar eten afhalen of daar eten is niet toegestaan. De nieuwe uitbater van Eet-Koffie-huisje Yilzideli heeft een aanvraag voor een exploitatievergunning ingediend. De gemeente neemt hierover binnenkort een beslissing. De vorige uitbaters van deze zaken krijgen de komende vijf jaar, op de mede-uitbater van Grillroom Shalom van Hosh na, geen vergunning voor een horecabedrijf.

Openbare orde
De gemeente doet er alles aan om het woon- en leefklimaat in de stad te verbeteren en de openbare orde te beschermen. Daarom worden regelmatig controles gehouden om te kijken of er geen sprake is van misstanden. Zo worden horecaondernemingen bijvoorbeeld gecontroleerd op brandveiligheid, vergunningen en het juist naleven van wet- en regelgeving.