DEN HELDER - Sanne Koene, vijfentwintig jaar oud en bekend als bedrijfleidster bij Fort Kijkduin in Huisduinen, wordt de hoogst geplaatste jongere op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen Den Helder. Na de verkiezingen van 21 maart a.s. gaat zij zich in de fractie van Gemeentebelangen bezighouden met cultuur, toerisme en jongerenzaken.

Sanne werkt al tien jaarbij Fort Kijkduin. Haar hart en ziel liggen dan ook bij het cultureel erfgoed van Den Helder en de toeristen, die daarvoor speciaal naar de gemeente komen. "Den Helder heeft een prachtig recreatief gebied en een heel bijzondere geschiedenis. Ik vaar graag op de vletjes van De Stelling, zodat ik dat ook aan de bezoekers kan laten zien."

"Via Gemeentebelangen wil ik een stem zijn voor de jongeren en mij inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed en het stimuleren van de toerisme. Er moeten meer banen worden gecreëerd voor jongeren in Den Helder, zonder dat dit ten koste gaat van de reeds bestaande banen”.

"Daarnaast vind ik dat jongeren en jonge gezinnen een kans moeten krijgen om zich hier te vestigen en woonachtig te blijven. Alleen op die manier kunnen we de krimp van onze gemeente en de vergrijzing tegengaan of zelfs helemaal doen stoppen."

Binnenkort zal de definitieve kandidatenlijst van Gemeentebelangen openbaar worden gemaakt.