DEN HELDER - Vanaf 1 juni start gemeente Den Helder met het inzetten van filmpjes over onze dienstverlening binnen het sociaal domein. De eerste serie gaat over Schuldhulpverlening. Op termijn komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld Werk en Inkomen. Het doel van de filmpjes is dat inwoners beter begrijpen wat het doel is van afspraken met de gemeente. De filmpjes zijn in verschillende talen beschikbaar waardoor het voor zoveel mogelijk mensen te begrijpen is.

De eerste vijf filmpjes gaan over schuldhulpverlening: Vroegsignalering, Intakegesprek, Stabilisatie(fase), Schuldenregeling en Budgetbeheer.

Veel laaggeletterdheid

Peter de Vrij, wethouder Armoede en Wmo is enthousiast over de filmpjes: “Heel goed dat wij nu financiële hulpverlening eenvoudig uitleggen met deze animaties. Een op de twee mensen met financiële problemen kampt met laaggeletterdheid. Hierdoor kan stress toenemen, waardoor mensen zicht op hun financiële situatie verliezen, en daardoor ook grip op hun financiën. Ons doel is armoede helpen terug te dringen op verschillende manieren. Een paar voorbeelden zijn het Vroegeropafteam en het Fundament, het financieel fithuis.”

De filmpjes zijn te zien op de website van gemeente Den Helder.