JULIANADORP - Twee graffiti-artiesten beschilderen maandag 24 augustus de skatebaan in Vogelzand. Het is een idee van jongeren uit Julianadorp. De baan moet netter ogen, zo vinden ze zelf.


De jongeren zorgen er zelf voor dat de (omgeving van de) skatebaan er netjes blijft uitzien. Ze ruimen de baan op, vegen de omgeving aan en hebben voor een extra vuilnisbak gezorgd. Daarmee willen zij laten zien dat ook zij de omgeving en dus de buurt netjes houden. Ze vinden dat de graffiti die nu op de skatebaan aanwezig is en die ze zelf hebben aangebracht, hieraan niet bijdraagt. Daarom hebben ze de hulp van de graffiti-artiesten ingeroepen. De jongeren kozen als basis voor de opknapbeurt bekende karakters, over het algemeen uit cartoons.

De jongerenwerkers van MEE & de Wering hebben hen bij het project geholpen. Ook de wijkconciërge van Julianadorp heeft eraan bijgedragen dat het idee kan worden uitgevoerd. De kosten worden betaald uit het budget van het woonconvenant van gemeente en Woningstichting Den Helder.