DEN HELDER - Stel, jouw vereniging wil graag een mountainbikeroute aanleggen. Of je wilt met je diëtistenpraktijk gezondheidslessen geven op middelbare scholen. Misschien wil je met collega-verenigingen onderzoeken hoe je ouderen meer in beweging krijgt. Het zijn voorbeelden van allerlei ideeën die je naar voren kunt brengen bij de lokale Sportakkoorden. Die zijn namelijk in het leven geroepen om te helpen bij allerlei initiatieven uit de sport- en gezondheidswereld. Ze werken hierbij samen met organisaties uit de regio.

De eerste plannen zijn al uitgevoerd. Maar corona gooide roet in het eten: sportaanbieders en welzijnsorganisaties konden niets meer doen. En dus ook die vele goede ideeën niet uitvoeren. Nu er weer meer mogelijk is, kunnen we de draad weer oppakken. En dus roepen we organisaties op nieuwe plannen in te dienen. Dat kan tot eind augustus.

Er is geld
Lydia van Noord is de coördinator in Den Helder. “Voor sommige ideeën is geld beschikbaar, maar dat is lang niet altijd nodig. Dan hebben we het over de uitvoering van een actiepunt. Bijvoorbeeld als je een nieuwe voorzitter zoekt. Maar je kunt wel geld krijgen als je een clinic wil geven met je vereniging.

Iedereen die eerder een plan voor een van de lokale Sportakkoorden heeft ingediend, vragen we eens te kijken of dat alsnog opgepakt of uitgevoerd kan worden. Want dan nemen we dat uiteraard ook mee in de nieuwe ronde.”

Meld aan
Meer informatie over het lokale Sportakkoord staat op de website https://www.sportakkoord-denhelder.nl/acties. Meer weten? Neem. contact op met Lydia van Noord van team Sportservice: coordinator@sportakkoord-denhelder.nl.