DEN HELDER - Voor de bouw van het nieuwe stadhuis is een verhoging van het krediet noodzakelijk van € 1,9 miljoen. Dit komt door recente ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt, onder andere als gevolg van de coronacrisis. Tegelijkertijd dalen de rentelasten. Daardoor vindt er geen overschrijding van het budget voor de exploitatielasten plaats.

De gemeenteraad heeft 25 februari 2019 besloten een stadhuis te realiseren op Willemsoord. Daarvoor is toen door de gemeenteraad een krediet van € 24,8 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de uitkomst van de aanbesteding in juli jl., blijken de kosten voor deze investering sterk gestegen te zijn. Dit komt door recente ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en in de bouw. De prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen zijn namelijk dit jaar flink gestegen. En de vraag naar (bouw)grondstoffen is groot, maar het aanbod blijft achter, mede als gevolg van de coronacrisis. Een aanvullend krediet van € 1,9 miljoen is daarom nodig om de hogere kosten te kunnen dekken.

De ontwikkeling op de markt van grondstoffen is beïnvloed door de sterke economische opleving nu de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen is. Iets vergelijkbaars doet zich voor bij alle partijen die zijn betrokken bij de bouw: zij hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt en hogere loonkosten door een nieuwe cao voor de bouw. Ook houden aannemers rekening met onzekerheid over de verdere kostenontwikkeling van de grondstoffen (deze zijn de afgelopen maanden gestegen met 30 procent).

Aan de andere kant dalen de rentelasten. Daardoor is er geen extra exploitatiebudget vanaf 2024 nodig. Daarmee blijven de exploitatielasten van de huisvesting binnen het door de gemeenteraad vastgestelde exploitatiebudget van € 1.644.000.

Het college heeft gisteren het raadsvoorstel over de kredietverhoging vastgesteld. Het onderwerp wordt behandeld in de gemeenteraad van 6 september 2021.