DEN HELDER - Het programma van eisen voor het nieuwe stadhuis op Willemsoord is vastgesteld. Daarmee is de basis gelegd voor de ontwikkeling van de gebouwen 66 en 72 tot nieuwe huisvesting voor medewerkers van de gemeente door Zeestad BV. Tegelijkertijd is het de eerste stap richting Het Nautisch Hoofdkwartier, dat het stadhuis in de toekomst vormt samen met de (haven)bedrijvigheid in het gebied.

In het programma van eisen staan zaken die voor de huisvesting belangrijk zijn en is de leidraad voor de werkelijke totstandkoming van het stadhuis de komende drie jaar. Thema’s als de indeling van de twee gebouwen, eisen aan de werkplekken en toegankelijkheid zijn erin opgenomen. Een belangrijk aspect is de publieke ruimte: het stadhuis krijgt een multifunctionele ruimte, waarin ontmoeting kan plaatsvinden en gebruikt kan worden voor evenementen.

Ontmoeting
“We zijn verheugd dat we deze eerste stap hebben gezet”, zegt wethouder Michiel Wouters. “We kunnen nu precies volgens de planning door naar de volgende stappen, waaronder de selectie van de architect. Het programma van eisen geeft een doorkijkje naar wat de gebouwen straks worden: een fantastisch mooi stadhuis voor burgers en ambtenaren, waar ontmoeting heel belangrijk is en waar genoeg ruimte is voor activiteiten van bijvoorbeeld de Museumhaven.”

Modern gebouw
Ook gemeentesecretaris Robert Reus noemt samenwerking met andere partijen op Willemsoord: “Het wordt een modern gebouw, passend bij het karakter van de werf, waarin we willen samenwerken met de partijen die al gebruikmaken van de omgeving, en waar we verder werken aan de professionalisering van onze dienstverlening. De vaststelling van het programma van eisen is voor ons een eerste mijlpaal voor de ontwikkeling van een duurzame en nieuwe huisvesting, die eveneens helpt bij het positioneren van de gemeente Den Helder op de arbeidsmarkt.”

Nautisch centrum
Het Nautisch Hoofdkwartier is de naam voor de omgeving waarin straks het nieuwe stadhuis is gevestigd. “Als overheid zit je straks midden in het nautische centrum van de gemeente”, stelt directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad. “Het wordt wat ons betreft een dynamische plek waar met de handen uit de mouwen wordt gewerkt aan de stad en haar maritieme identiteit. Als een soort bruisende haven waar verleden, heden en toekomst samenkomen. Daarbij houden we het cultureel erfgoed in stand. Nu zijn het twee gebouwen die incidenteel gebruikt worden. Juist door deze investering en herbestemming wordt dit deel van Willemsoord weer toekomstbestendig.”

Lees meer over Het Nautisch Hoofdkwartier op: www.nautischhoofdkwartier.nl of zie onze Facebookpagina. Via de website is ook het programma van eisen terug te vinden.