DEN HELDER - Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd, van 10 juni tot en met 16 juni, vindt de campagne ‘Stay cool, drink water’ plaats. Op verschillende plekken in Den Helder staan er tijdens deze week borden die het drinken van water aanmoedigen. Het eerste bord wordt op maandag 10 juni om 15.00 uur onthuld door kinderburgemeester Dien en kinderraadlid Kenishan. Dit vindt plaats op de Torplaan bij bushalte ‘G.P. Blankmanstraat’.

Het initiatief van de campagne komt van JOGG-regisseur Jessica Glasbergen, die zich inzet om de jeugd in Den Helder gezonder te maken. Het bevorderen van water drinken is hier een belangrijk onderdeel van.

In campagne wordt nauw samengewerkt met de kinderraad. De kinderburgemeester en de kinderraad van Den Helder laten de stem van de jeugd horen. Op initiatief van de kinderraad heeft de gemeente onlangs een voorstel goedgekeurd om vijf watertappunten bij speelplekken binnen de gemeente Den Helder te plaatsen. Het idee achter deze watertappunten is simpel maar krachtig: kinderen moeten altijd de kans hebben om hun dorst te lessen tijdens het spelen, zonder dat ze naar huis moeten om water te halen. Zoals kinderraadslid Kenishan opmerkte: "Soms ben je lekker aan het spelen en dan moet je naar huis als je dorst hebt."

Een mooie stap naar blijvende impact

Het initiatief van de kinderraad om meer watertappunten te plaatsen inspireerde JOGG-regisseur Jessica Glasbergen om samen met de kinderraad, de 'Stay cool, drink water' campagne op te zetten. Na de onthulling van het eerste bord organiseert Team Sportservice aansluitend een sportactiviteit voor leerlingen uit het basisonderwijs.