DEN HELDER - Zes van de tien Noord-Hollanders zeggen op 20 maart te gaan stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Stemt u ook? Door te stemmen oefen je invloed uit op de wijze waarop de provincie de komende vier jaar wordt bestuurd. En dat heeft ook impact op onze gemeente.

Eens of oneens?
Vindt u bijvoorbeeld dat weilanden gebruikt mogen worden voor zonnepanelen en woningen? Moet de provincie zich wel of niet verzetten tegen de groei van Schiphol? Hoe staat u tegenover gratis vervoer voor ouderen op kosten van de provincie? En wat vindt u van strengere normen voor de luchtkwaliteit in de buurt van grote industriële bedrijven?

Stemwijzer
Weet u(nog) niet wat u gaat stemmen? Op de website van de provincie Noord-Holland staat de provinciale stemwijzer. Hier kunt u uw standpunten vergelijken met die van de provinciale politieke partijen. Ook staat daar informatie over de politieke partijen, de kandidatenlijsten et cetera.

Verkiezingen 2019
De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden plaats op woensdag 20 maart. Alle Noord-Hollanders, met de Nederlandse nationaliteit, van 18 jaar en ouder mogen dan naar de stembus. Zij stemmen daarmee ook indirect voor de Eerste Kamer, want de Statenleden kiezen op maandag 27 mei 2019 de nieuwe leden van de Eerste Kamer.