DEN HELDER - U kunt sinds vorige week stemmen op uw voorkeur voor het nieuwe uitlaatbeleid voor honden. Of u nu wel of geen hond heeft: elke inwoner merkt wel iets van honden die worden uitgelaten. Dat beleid willen we aanpassen. Waar mogen honden wél en waar mogen ze niet loslopen. Welke plekken zijn verboden? En iedereen mag stemmen, dus ook de niet-hondenbezitter.

De beste vriend van de een, is soms de grootste ergernis voor de ander. Dat is zeker ook het geval als het gaat om het uitlaten van honden én hondenpoep. Belangen van inwoners staan soms haaks op elkaar. Voor het onderwerp hondenpoep is het ondertussen duidelijk: de hondenbaasjes moeten het overal opruimen. Voor het uitlaten van honden wordt op dit moment gewerkt aan heldere keuzes. Alle inwoners hebben daarbij een stem via het participatieplatform ingesprek.denhelder.nl. Dus laat uw stem horen!

Drie mogelijkheden om uit te kiezen

Op een eerder moment hebben we uw mening gevraagd over het uitlaatbeleid via het platform ingesprek.denhelder.nl Met deze ideeën en meningen én die van andere experts is nu een aantal mogelijkheden uitgewerkt. En allemaal hebben ze hun voor- en nadelen.

U kunt alleen digitaal op een van de drie mogelijkheden stemmen. Dat doet u via ingesprek.denhelder.nl. Hieronder leest u de algemene korte beschrijving van de drie keuzes. Verdere uitleg staat op ingesprek.denhelder.nl

  • Keuze 1: aanlijnplicht blijft van kracht, loslopen in (grote) gebieden, er zijn ook plaatsen verboden voor honden.
  • Keuze 2: aanlijnplicht blijft van kracht, loslopen in (grote) gebieden, soms met een hek er omheen. Er zijn ook plaatsen helemaal verboden voor honden.
  • Keuze 3: op zoveel mogelijk plekken loslopen met de hond, er zijn plaatsen helemaal verboden voor honden.

Geef op ingesprek.denhelder.nl uw favoriet aan. Natuurlijk kunt u daar ook opmerkingen plaatsen over de verschillende mogelijkheden. Dit kan tot 13 mei 2022. Na deze stemronde besluit het college van burgemeester en wethouders welke keuze zij verder gaat uitwerken. Afhankelijk van de kosten gaat het advies mogelijk nog naar de gemeenteraad voor het definitieve besluit.

De doelen van het nieuwe uitlaatbeleid

In de huidige situatie is niet altijd duidelijk waarom ergens een losloopgebied is of juist niet. Ook blijkt uit de enquête op ingesprek.denhelder.nl dat ruim 40% niet tevreden is over de huidige losloopgebieden. Heldere uitgangspunten en afspraken over aanlijnen en loslopen zijn nodig. Met het nieuwe beleid willen we bereiken dat:

  • de openbare ruimte veilig en prettig is voor iedereen (met en zónder hond)
  • het helder is waar losloop- en verbodsgebieden zijn
  • het duidelijk is waarom is gekozen voor de aangewezen locaties: geen losloop- verbods- aanlijngebieden omdat het kan, maar omdat we het op die plek wíllen.