GEMEENTE DEN HELDER - Jeugd Werkt! is zo succesvol dat het nu meedoet aan de landelijke verkiezing van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Stemt u ook?

Stem op onze Helderse aanpak
De aanpak Jeugd Werkt! dingt nu mee in de landelijke ESF-verkiezing 2019 voor beste aanpak van jeugdwerkloosheid. U kunt online uw stem uitbrengen met uw e-mailadres. Kies op die website voor 'Wat je aandacht geeft groeit, Jeugd werkt! Gemeente Den Helder'.

Over Jeugd Werkt!
Jeugd Werkt! is een Helderse aanpak om werkloze jongeren van 16 tot 27 jaar te helpen om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Denk daarbij aan het opdoen van werkervaring, (opnieuw) naar school gaan of aan het werk te gaan. Het gaat om een groep kwetsbare jongeren die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De oorzaak daarvan is divers: de een heeft geen of niet voldoende diploma’s, bij de ander is sprake van een zekere beperking. Deze Helderse aanpak is zo succesvol dat het nu meedoet aan de landelijke verkiezing van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Sinds 2014 is Jeugd Werkt! actief. Ondertussen is gesproken met 400 jongeren. Een groot deel van deze jongeren heeft een baan gevonden of is gestart met een MBO opleiding. Den Helder is een van de eerste gemeenten in Noord-Holland Noord die op deze manier investeert in de werkeloosheid en het welzijn van jongeren zonder uitkering. Het succes wordt bepaald door veel persoonlijke aandacht voor de jongere. Iedere jongere heeft een traject op maat. Daarbij staan de behoeften, wensen en vooral de talenten van de jongere centraal. Er wordt meegedacht over wat het beste past bij de jongere en er wordt een match gezocht met een werkgever. Veel aandacht is er voor het kunnen vasthouden van werk en het vergroten van praktische kennis bij de werkgever.

Werkgevers geeft het voldoening om mee te werken met Jeugd Werkt!: “Bij ons is maatschappelijke betrokkenheid echt, het is namelijk geweldig om een jongere te zien groeien. Dat motiveert. Ook de klik die we met deze jongere hebben is mooi.”

Perspectief op zelfstandige toekomst
Pieter Kos, wethouder participatie: “De Helderse aanpak is gericht op het voorkomen van problemen. Dat doen we door jongeren uitzicht op een zelfstandige toekomst te geven. Het initiatief ligt bij de jongere zelf, die gemotiveerd wordt het beste uit zichzelf te halen. Ik hoop van harte dat dit prachtige project wint. Bovenal omdat alle jongeren die langs de zijlijn staan en niet op eigen kracht verder komen, deze aanpak en aandacht verdienen! Onze aanpak is beschikbaar voor andere gemeenten en laat zich graag kopiëren”.

Breng hier uw stem uit!