DEN HELDER - Handhavers van de gemeente gaan handhaven op het langer parkeren dan is toegestaan in de blauwe zones. In de blauwe zones kan van maandag tot en met zaterdag tussen 9 uur en 18 uur maximaal drie uur worden geparkeerd. Overtreders kunnen een bekeuring verwachten.


Klachten en onderzoek

Bij de gemeente komen al langere tijd klachten binnen over de beperkte parkeergelegenheid in de binnenstad, waar een blauwe zone is ingesteld. Uit de klachten van omwonenden, winkelend publiek en onderzoek van de handhavers komt naar voren dat er veelvuldig wordt ‘gesjoemeld’ met de parkeerschijven. De parkeerschijven worden opzettelijk drie uur verzet om het voertuig zo lang mogelijk te kunnen laten staan. Dat is verboden. Tevens is het niet toegestaan om de auto na drie uur op een ander plekje in dezelfde zone te plaatsen.

Het doel van een blauwe zone is het faciliteren van kortparkeren bij winkels, voorzieningen en horeca. Inwoners en ondernemers binnen een blauwe zone kunnen een ontheffing aanvragen.

Een boete bedraagt, inclusief administratiekosten, € 109,- .