DEN HELDER - Automobilisten die in de Beatrixstraat op het voetgangersgebied of tegen de richting in blijven rijden, kunnen een bekeuring tegemoet zien van 159 euro. Zeker nu de terrassen weer open zijn, levert dit foute rijgedrag onveilige situaties op voor voetgangers. Daarom gaan handhavers van de gemeente Den Helder strenger optreden. Dit volgt na meerdere klachten van winkeliers over het negeren van de verkeersregels door sommige automobilisten.

Het is verboden om tussen 11.00 en 18.00 uur de Beatrixstraat in te rijden ter hoogte van de terrassen. De bebording maakt dat duidelijk, maar wordt door sommige automobilisten genegeerd. Zij negeren de verkeersregels, sturen doelbewust om de klappalen heen of nemen zelfs een sluiproute via het voetgangersgebied.

Sinds twee weken gaan er klappalen omhoog tussen 11 en 18 uur. Deze hebben de elektronische vervangen die enige tijd defect waren.