DEN HELDER - Na een succesvolle wervingscampagne hebben 26 jongeren uit Den Helder zich als kandidaat voor de Jongerenadviesraad (JAR) opgegeven. Dat is een geweldig resultaat. Het laat zien dat jongeren hun stem willen laten horen en impact willen hebben op onderwerpen die hen aangaan in de Helderse samenleving. De jongerenadviesraad is belangrijk omdat de jongeren daardoor een platform krijgen om actief bij te dragen aan de samenleving. Inmiddels zijn elf jongeren geselecteerd voor de JAR. In de raadsvergadering van 6 april zullen zij worden benoemd tot JAR-lid voor een proefperiode van 2 jaar, vanaf april 2021.

Met het aanstellen van de JAR krijgt jongerenparticipatie in Den Helder een podium en kan de kloof tussen jongeren en de politiek kleiner worden gemaakt. Dit draagt bij aan een samenleving waarin de mening van jongeren wordt gerespecteerd en waarin jongeren worden meegenomen in zaken die hen aangaan. Door de JAR kunnen jongeren initiatieven ontplooien en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente en (maatschappelijke) organisaties in Den Helder.

Gemotiveerde jongeren Verantwoordelijk wethouder Peter de Vrij: “ik ben heel blij met deze enthousiaste, betrokken en gemotiveerde jongeren. Ze zijn een mooie afspiegeling van de jongeren in Den Helder, qua leeftijd, opleiding/werk en gender. Ik verwacht veel van ze te horen en zien. Ik heb al gehoord dat ze er ongelooflijk veel zin in hebben.”

De JAR-leden worden begeleid in hun taken door het ROC.

De namen van deze jongeren zullen binnenkort onthuld worden. Omdat het ook om minderjarige jongeren gaat is toestemming van ouders nodig voordat we daarover kunnen publiceren. We vragen daar begrip voor.

De wervingscampagne voor de Jongerenadviesraad was in de periode van 3 tot 17 februari