DEN HELDER - Er hebben zich tot nu toe 35 Helderse ondernemers gemeld bij de gemeente voor het steunpotje dat mensen door de coronacrisis moet helpen. In het steunfonds zit een bedrag van een half miljoen euro. Met dit geld kunnen de ondernemers, ondanks de sluiting van hun bedrijven, toch de huurkosten betalen.

Winkel- en horecaondernemers kunnen sinds begin deze maand een beroep doen op het Helderse steunfonds. Het is een tijdelijke regeling die ondernemers, zowel in het stadshart en in winkelcentra maar ook op andere plekken, helpt in de betaling van de huurkosten. De gemeente wil hiermee voorkomen dat bedrijven failliet gaan.

Alle aanvragen zijn tot nu toe goedgekeurd, een deel heeft al uitbetaald gekregen. Tot 31 juli kunnen ondernemers in Den Helder nog een aanvraag voor het steunpotje indienen.