DEN HELDER - Vanaf 7 november is er een extra dagopvang voor dak- en thuislozen in gemeente Den Helder. De actuele situatie waarbij overlast wordt ervaren in het centrum van de stad door groepen mensen is de reden om versneld tot een oplossing te komen. Daarnaast wordt met de dagopvang gehoor gegeven aan de wens van een aantal dak- en thuislozen voor een eigen plek waar zij overdag kunnen verblijven.


De locatie biedt ruimte aan een groep tot 25 personen. Het gaat om een tijdelijke dagopvang. De locatie is in het pand waar voorheen Windkracht 13 zat. De dagopvang gaat open op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 14:00 tot 18:00 uur en op zondag van 9:00 tot 18:00 uur. We hopen de komende tijd de openingstijden te kunnen uitbreiden.

In eerste instantie organiseren we de dagopvang met DNO Doen in samenwerking met het Leger des Heils, zij zorgen voor de begeleiding van de dak-en thuislozen in de dagopvang. Zij hebben de kennis en ervaring in huis om daar invulling aan te geven. In de loop van de tijd willen we het aantal organisaties vergroten en aanhaken om ervoor te zorgen dat de keten rond de maatschappelijke opvang wordt versterkt.

Het gaat om een tijdelijke locatie van de opvang, totdat een permanente locatie bekend is.

Verschillende groepen vragen verschillende aanpakken
Met de dagopvang zetten we een stap om mensen een plek te geven. Maar het laat onverlet dat er andere groepen zijn die mogelijk nog steeds overlast kunnen veroorzaken. Een groep die momenteel mede verantwoordelijk is voor de ervaren overlast wil niet meewerken aan een oplossing. Zij hebben vaak zelf huisvesting en komen niet in aanmerking voor dagopvang. Uit onderzoek blijkt dat ze dat zelf ook niet willen. Voor deze groep wordt een andere aanpak gezocht.