DEN HELDER - Vanaf deze maand is er een nieuwe regeling voor het aanvragen van financiële steun tijdens de coronaperiode. De regeling heet Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijk Kosten (TONK). Huishoudens die te maken hebben met een flinke inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen, worden ondersteund met deze regeling.

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite met het betalen van hun woonkosten. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten, niet om een inkomensondersteunende regeling.

Voor wie?
De TONK is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorziene terugval in hun inkomen. Waardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen worden betaald. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente en de kosten van elektriciteit, gas en water.

Het maakt hierbij niet uit of de aanvrager werknemer is in loondienst, ondernemer is of een uitkering ontvangt. De TONK is een aanvullende regeling op de bestaande bijzondere bijstand. De TONK kan worden aangevraagd als het totale inkomen (naast bijvoorbeeld een andere financiële regeling of uitkering) te weinig is om de woonkosten te betalen. Denk bijvoorbeeld aan een toeslag van UWV op de WW-uitkering of een Tozo-uitkering.

Aanvragen
De TONK is vanaf 15 maart aan te vragen via een formulier op de website van de gemeente Den Helder. Of via contact met het team Bijzondere bijstand, bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 12.00 uur op telefoonnummer 14 0223. Of mail naar bijzonderebijstand@denhelder.nl . Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. En is tot uiterlijk 1 augustus 2021 mogelijk.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
Een tegemoetkoming wordt voor maximaal zes maanden toegekend, over de periode van januari 2021 tot en met juni 2021.

Hoogte TONK
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van het huidige inkomen en de hoogte van de woonkosten. De gemeente berekent de draagkracht uit het inkomen. Vermogen wordt niet meegerekend voor de toekenning van de TONK-uitkering. De TONK-uitkering is geen lening, dus hoeft niet te worden terugbetaald.