DEN HELDER - Door het mooie weer van de afgelopen periode genieten veel inwoners en bezoekers van de natuur in de Donkere Duinen. Tegelijkertijd neemt ook het aantal klachtmeldingen toe. Denk aan klachten over fietsers in voetgangersgebieden, overlast door honden, paarden- en hondenpoep. De toegenomen drukte kan ook een bedreiging vormen voor de natuur in dat gebied. En door langere droogte is de kans aanwezig dat er een natuurbrand ontstaat. Onze toezichthouders hielden daarom de afgelopen twee weken extra toezicht op de naleving van de regels in de Donkere Duinen. Die regels zijn er namelijk ook om de natuur te beschermen.

Beschermd natuurgebied

De Donkere Duinen is een beschermd natuurgebied en behoort tot Natura 2000. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Er gelden speciale spelregels voor bezoekers van deze gebieden, zodat de planten en dieren er ongestoord en veilig kunnen leven.

De regels op een rij voor de Donkere Duinen:

  • Honden zijn altijd aangelijnd.
  • Hondenuitwerpselen moeten worden opgeruimd (en een opruimmiddel is verplicht).
  • Fietsen is niet toegestaan in het voetgangersgebied.
  • Paarden zijn verboden.
  • Roken is verboden (bij fase 2 natuurbrandrisico).

De afgelopen twee weken hebben de handhavers dagelijks gecontroleerd in de Donkere Duinen. Hierbij zijn tientallen bezoekers, voornamelijk hondenbezitters, aangesproken op het naleven van de regels. De meeste hondenbezitters hadden keurig de hond aangelijnd en een opruimmiddel bij zich. De eerste week zijn er zeven waarschuwingen uitgedeeld. In de tweede week zijn er drie bekeuringen uitgedeeld.

Ook tijdens de rest van het jaar controleren we regelmatig in de Donkere Duinen.

Wethouder Remco Duijnker is blij met de extra controles: ‘Het is belangrijk dat bezoekers zich aan de regels houden. Zo kan iedereen optimaal genieten van al het moois dat de natuur daar te bieden heeft.’

Brandveiligheid

Op dit moment is fase 2 van kracht. Dat is te zien op www.natuurbrandrisico.nl. Dit betekent dat er wegens droogte extra risico is voor natuurbranden. Hierdoor geldt automatisch een rookverbod voor bossen en duingebieden. Een overtreder kan hiervoor een boete krijgen van 150 euro.