DEN HELDER - Twaalf inwoners van Den Helder krijgen ter gelegenheid van Koningsdag een koninklijke onderscheiding. Ze worden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun lange en bijzondere inzet voor de samenleving. De lintjesregen vindt vanwege de coronamaatregelen in een aangepaste vorm plaats. Burgemeester Jan de Boer gaat maandagochtend 26 april bij de inwoners langs om hen, op gepaste afstand, de onderscheiding te overhandigen.


De volgende personen krijgen de onderscheiding

- De heer A. ten Boekel (69)
- De heer C.L. Beekes (64)
- Mevrouw M.A.C. Beekes-Korver (62)
- De heer A.W.J. van Zon (75)
- Mevrouw J.J. Gatowinas-Blomberg (66)
- Mevrouw M.A.H. Verbruggen (77)
- Mevrouw M.A.L. Mensink (64)
- De heer P.F.A. Blankenzee (65)
- Mevrouw M.W.C. Verbeek (71)
- Mevrouw M. Velzeboer (59)
- De heer B. van Kuringen (53)
- De heer W.H. Zuuring (53)

Verdiensten in het kort:

De heer Ten Boekel is sinds 2006 penningmeester van en vrijwilliger bij de bewonersvereniging Zwanenbalg. Hij overlegt met instanties en helpt bij de organisatie van festiviteiten en activiteiten. In 2017 werd hij voorzitter van het Wijkplatform Julianadorp. Hij maakt onder meer deel uit van de burgerinitiatiefgroep Ontspanning Natuur Sport, die lobbyt voor een multifunctioneel evenemententerrein. Daarnaast is hij sinds 10 jaar suppoost bij het Marinemuseum.

De heer Beekes is sinds 1993 trainer en vrijwilliger bij gymvereniging Sportlust Julianadorp. Sinds 2007 is hij voorzitter. De vereniging organiseert onder meer activiteiten voor mensen met een beperking en 55+ gym voor vrouwen. De heer Beekes helpt bij het organiseren van de activiteiten, zoals de onderlinge wedstrijden, en verricht verschillende hand- en spandiensten. Daarnaast is hij sinds 2005 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij is zaaltrainer bij het turnkamp voor de jongens/heren. Hij heeft dit turnkamp ook zo’n tien jaar georganiseerd. Sinds 2010 is hij ook jurylid heren.

Ook mevrouw Beekes - Korver is vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, ook sinds 2005. Zij helpt bij de organisatie van het turnkamp voor de jongens/heren en verzorgt de catering. Ze is verder sinds 2006 vrijwilliger en ook penningmeester bij gymvereniging Sportlust Mevrouw Beekes is gastvrouw, helpt bij de organisatie van de activiteiten en verzorgt de catering. Ze is ook degene die aandacht besteedt aan het lief en leed in de vereniging.

De heer Van Zon is al 37 jaar bestuurder (secretaris, penningmeester en voorzitter) van de Stichting Huurdersbelang Den Helder voor de wijk De Schooten-west. Namens de huurders praat hij mee over de jaarlijkse huurverhogingen en werkt hij mee aan de strategische beleidsvisies en de jaarlijkse prestatieafspraken tussen verschillende gemeenten, Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed de stichting Huurdersbelangen. Sinds 2005 is de heer Van Zon penningmeester van de Wielervereniging Toon Jacobs. Sinds 2010 werkt hij bij schouwburg De Kampanje, waar hij als vrijwilliger gasten ontvangt voor de voorstellingen en zakelijke bijeenkomsten.

Mevrouw Gatowinas-Blomberg was tussen 1990 en 2006 voorzitter van de judoafdeling van Marine Sportvereniging Zeemacht. Zij organiseerde het jaarlijkse toernooi waaraan deelnemers vanuit het hele land deelnamen. Van 2006 tot 2019 was mevrouw Gatowinas algemeen voorzitter van Zeemacht. Ze zette zich onder meer in voor de nieuwe houten sportvloer, het toegankelijk maken van het pand voor mindervaliden, het vervangen van twee gevels en het moderniseren van alle sanitair en kleedkamers. Verder was ze chauffeur voor kinderen die geen vervoer hadden. Zij maakte zich er ook hard voor om kinderen en hun ouders uit het Asielzoekerscentrum te laten sporten.

Mevrouw Gatowinas was daarnaast van 1996 tot 2004 als vrijwillig adviseur verbonden aan de gemeentelijke adviesraad voor de Sport. In 2006 – 2014 werd ze voorzitter van het Jeugdsportfonds, afdeling Den Helder. Zij zette zich in om ieder kind de mogelijkheid te geven om te sporten. In 2008 meldde zij zich als vrijwilliger bij het ROC. Ze was daar stagebegeleider bij de afdeling Sport en Beweging. Daarnaast maakte zij deel uit van de bedrijfsadviescommissie. Dit deed ze tot 2018.

Mevrouw Verbruggen is sinds 2005 bestuurslid van en vrijwilliger bij de Katholieke Ouderenbond in Den Helder. Ze is daar ouderenadviseur, tabletcoach, doet de pr en begeleidt de activiteiten. Daarnaast is zij voorzitter van de commissie ledencontact. Ze bezoekt de leden bij een verjaardag, jubileum of ziekte. Ook maakt zij het informatieblad voor de leden. Sinds 2009 is mevrouw Verbruggen ook vrijwilliger bij de Helderse bridgeclub BK'84. Naast scheidsrechter is ze lid van de technische commissie en van de commissie lief en leed. Verder is zij sinds 2015 vrijwilliger bij het Inloophuis Den Helder. Zij is gastvrouw van een lotgenotengroep, ondersteunt bij de muzikale middagen, lunches en wandelingen, is redacteur van de nieuwsbrief en geeft schrijfworkshops.

Mevrouw Mensink heeft in 1995 het gemengde shantykoor Huisduiner Koor opgericht. Ze is nog steeds voorzitter van het koor. In hetzelfde jaar werd ze ook vrijwilliger bij de Vereniging Huisduiner Belang, waar ze helpt bij de organisatie van culturele activiteiten. In 2009 richtte mevrouw Mensink het Huysdennen Koor op: een projectkoor dat rond de Kerstdagen meerdere optredens verzorgt in kerken, verzorgingshuizen en ziekenhuizen in Den Helder en de regio. Ze is de voorzitter/penningmeester. In 2013 bedacht ze de Lichtjesloop: een jaarlijkse wandeltocht met de start en finish in Huisduinen, met ongeveer 500 deelnemers. Sinds 2014 helpt ze bij de organisatie van het Korenfestival tijdens de Visserijdagen Den Helder en bedacht hiervoor de wisseltrofee. Sinds 2015 organiseert zij ieder jaar het evenement Douwtrappen in de duinen.

De heer Blankenzee is sinds 1989 vrijwilliger bij verenigingsgebouw De Jutter, dat onderdak biedt aan 15 verschillende verenigingen/organisaties. Hij helpt mee met het schoonmaken van het gebouw, haalde tussen 1998 en 2014 oud papier op voor de vereniging en verricht er andere hand-enspandiensten, zoals het schilderwerk in het gebouw. Tussen 2006 en 2010 was hij als bestuurslid van Stichting Jeugd, Sport en Ontspanning onder meer verantwoordelijk voor het inplannen van de zaalbezetting en de -verhuur en onderhield hij het contact met diverse verenigingen en organisaties. Hij was verantwoordelijk voor de voorraden en bestellingen en organiseerde en verzorgde de wekelijkse bingoavonden. In 2010 werd hij voorzitter. Hij is de spil waar bijna alles om draait. Hij coördineert onder andere de barbezetting. Op zijn initiatief en onder zijn leiding wordt het verenigingsgebouw duurzaam en energieneutraal gemaakt.

Mevrouw Verbeek werkte van 1988 tot 2009 als vrijwilliger bij de parochie Heilige Maria Sterre der Zee. Ze was coördinator van de groep van lekenvoorgangers en verzorgde de avondwake. Sinds 2003 is ze bestuurslid van en vrijwilliger bij de Helderse afdeling van de Katholieke Ouderenbond. Ze verzorgt de nieuwsbrief en de PR en helpt bij de organisatie van activiteiten en evenementen. Ze is ook vrijwillig ouderenadviseur en tablet-coach en staat zij de leden bij als die vragen hebben over zorg, huisvesting, de WMO en ICT. In 2011 werd mevrouw Verbeek secretaris van en vrijwilliger bij Alzheimer Nederland, regio Noord-Holland-Noord en dat is ze nog steeds. Ze richtte het Alzheimer Café in Schagen op en is gespreksleider. Zij organiseert de maandelijkse gespreksgroep en geeft regelmatig lezingen.

Mevrouw Velzeboer is sinds 1987 vrijwilliger bij de Dozy Basketbalvereniging. Ze traint wekelijks circa 40 kinderen. Daarnaast is zij sinds 1990 lid van de jeugdcommissie en organiseert ze de seizoensafsluiting, roosters en de sponsoracties. Ook helpt ze bij de organisatie van het Benjaminnentoernooi Noord-Holland.

De heer Van Kuringen is sinds 1976 vrijwilliger bij en voorzitter a.i. van de Reddingbrigade Den Helder. Hij is ook coach, trainer en examinator. Daarnaast is hij trainer en examinator voor de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Hij werkt ook als strandwacht. In 1992 werd hij opstapper en plaatsvervangend schipper bij het station Den Helder. Hij heeft deelgenomen aan 442 acties waarbij 856 personen en 11 dieren veilig aan wal werden geholpen. In datzelfde jaar werd hij veiligheidsadviseur en coördinator van de Be Tough. Monsterzwemtocht van Den Helder naar Texel. Verder is de heer Van Kuringen sinds 2002 EHBOinstructeur. In 2011 werd hij vrijwilliger bij de Reddingbrigades van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hij was teamleider sigma en is regionale trainer Veiligheid en EHBO.

De heer Zuuring is sinds 1994 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), station Den Helder. Tot 2010 was hij ook opstapper. Hij heeft deelgenomen aan 435 acties, waarbij 1.178 mensen en 17 dieren veilig aan wal werden geholpen. Voor zijn inzet tijdens de Dakotaramp op 25 september 1996, heeft hij een tevredenheidsbetuiging gekregen. Sinds 2010 is hij helper aan de wal, waarbij hij onder meer zorgt voor het onderhoud van het boothuis.